Daniela Krajčová / Měkké dopady

00.00  galerie OFF/FORMAT

Slovenská umělkyně Daniela Krajčová prostřednictvím své tvorby analyzuje mezilidské vztahy, především historické i současné zkušenosti marginalizovaných, prekarizovaných či utlačovaných jednotlivců a skupin. V poslední době se v kontextu jejího mateřství v popředí pozornosti ocitl také každodenní veřejný prostor, který zkoumá z pohledu dětí a ohledává jeho potenciál jako míst přetvářených dětskou spontánností, imaginací a hrou.
Prezentace v OFF/FORMATu specificky reaguje na brněnské prostředí a okolí galerie, přičemž důležitou roli zde hraje autorčino oblíbené a netypicky pojímané médium kresby.