Vernisáž výstavy Matěj Smetana: Čas zvenku

18. 4.  18.00  Dům umění města Brna

Srdečně zveme na slavnostní zahájení výstavy Matěj Smetana: Čas zvenku v úterý 18. dubna od 18 hodin v Domě umění. Na oficiální zahájení naváže hudební vystoupení Člověka krve před Domem umění od 19 hodin. K dispozici bude víno, pivo a drobné pohoštění. Souběžně s výstavou Matěje Smetany bude zahájena i výstava Barbory Klímové Navzájem.

Výstava nových prací Matěje Smetany navazuje na prostředky, které autor v minulosti využíval v animovaných sériích Návody, Továrny, a nověji v animovaných filmech Poslední malíř nebo O stavbě a oděvu, věnovaném Adolfu Loosovi. Ústředním motivem několika vystavených digitálních a ručně animovaných kreseb je pozorování času a způsob, jakým jej zprostředkovává médium animace. Jak naznačuje název výstavy, je plynutí času nahlíženo z odstupu, zvenčí, z prostoru, který není ověřitelný exaktním měřením, ale je přístupný uměleckému zkoumání. Přestože animaci vnímáme podobně jako film, tedy jako záznam plynule ubíhajícího časového děje, ve skutečnosti se jedná o zobrazení velkého množství statických jednotlivostí/obrazů/kreseb uvedených svou následností do zdánlivého pohybu. Čas, který může být zjednodušeně definován jako „neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí“ (Wikipedie), si můžeme představit také jako řadu okamžiků, které bezprostředně následují jeden za druhým.

Matěj Smetana (nar. 1980) je s Brnem dlouhodobě spojený svým pedagogickým působením v Ateliéru environmentu na Fakultě výtvarných umění VUT a v posledních letech také na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Od podzimu letošního roku převezme společně s Alicí Nikitinovou vedení Ateliéru kresby na AVU v Praze.
Jeho tvorba se uplatňuje v animovaných kresbách, videích, objektech a instalacích, v nichž autor často odkazuje k vědeckým postupům při zkoumání a pozorování různých typů komplexních komunikačních, jazykových nebo pohybových systémů.
Výstava se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.