Vernisáž výstavy Barbora Klímová: Navzájem

18. 4.  18.00  Dům umění města Brna

Srdečně zveme na slavnostní zahájení výstavy Barbora Klímová: Navzájem v úterý 18. dubna od 18 hodin v Domě umění. Na oficiální zahájení naváže hudební vystoupení Člověka krve před Domem umění od 19 hodin. K dispozici bude víno, pivo a drobné pohoštění. Souběžne s výstavou Barbory Klímové bude zahájena i výstava Matěje Smetany Čas zvenku.

O VÝSTAVĚ
Projekt brněnské umělkyně Barbory Klímové navazuje na její předchozí tvorbu a v jistém ohledu reaguje i na katalog a výstavu Grey Gold, která v prostorách Domu umění proběhla v roce 2014.
Výstavní projekt se odvíjí od dlouhodobého zájmu Barbory Klímové o mezigenerační dialog, momenty setkání, návratu, vzpomínání, rozhovoru za nevšedních okolností a také o motiv stárnutí umění a umělkyně/umělce. Naváže na práce shrnuté v publikacích Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70. a 80. let 20. století a Živá generace.

Projekt bude spočívat v inscenování akcí na hraně civilních událostí. Proběhnou ve spolupráci s osobnostmi starších generací, s nimiž pojí autorku nějaká výrazná zkušenost, vzpomínka, jsou pro ni v nějakém ohledu autoritami. S některými z nich se dokonce setkala v rámci vzdělávacích procesů. Výběr participujících je subjektivní, nepůjde o ohledávání vlastní osobnosti a vlivů, které na ni působí, jako spíš o pokus o zážitek napříč generacemi, sdílení, dozvídání se. Inspirativní dialogy s Inge Koskovou, Marií Kratochvílovou, Marií Filippovovou, Danou Chatrnou, Barborou Bažantovou a Vladimírem Havlíkem budou ve výstavě přítomny prostřednictvím autorských videí. Důležitá bude také spolupráce s Filipem Cenkem, který se už v minulosti podílel na dokumentaci akcí a bude také pomáhat s editací.

Výstava se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.