Tradice jako inspirace pro současný design?

20. 4.  17.00  Moravské zemské muzeum

Tradice jako DESIGNLAB?
Komentovaná prohlídka stálé expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času s kurátorkou PhDr. Hanou Dvořákovou se zaměří na potenciál tradice stát se zdrojem inspirace designu dneška.
Foto: MZM