Tomáš Hlavina / Jan Šerých / Filip Dvořák

00.00  Fait Gallery

Tomáš Hlavina: TLNVXYK Hlavolam
22. 2. – 6. 5., Fait Gallery
kurátor: Ondřej Chrobák
Souborná výstava Tomáše Hlaviny vychází z principu variabilního herního plánu či struktury hlavolamu a umožňuje nové seskupování starších i aktuálních, doposud neprezentovaných děl vstupujících do nečekaných vzájemných dialogů rozšiřujících jejich kontext. V instalaci se tak v nových souvislostech protínají okruhy prací, či spíše fenomény zahrnující metafory, modely, fyzikální jevy, nástroje, analogie nebo anachronismy.

Jan Šerých: O důslednosti vědy
22. 2. – 6. 5., Fait Gallery MEM
kurátor: Tomáš Dvořák
Instalace nazvaná „O důslednosti vědy“ tematizuje vztahy velkého a malého, blízkého a vzdáleného, abstraktního a konkrétního, viditelného a neviditelného, pomalého a rychlého, lidského a technického.

Filip Dvořák: The Ravine – The Room
22. 2. – 6. 5., Fait Gallery PREVIEW
kurátor: Michal Stolárik
Samostatná výstava vizuálneho umelca Filipa Dvořáka predstavuje špekulatívnu fikciu opierajúcu sa o autorskú poviedku Strž, ktorá opisuje príbeh spoločenstva žijúceho v rokline vytvorenej po nečakanom prepadnutí zeme. Úvahy o viere, nádeji či pohľade na svet a život rozvíja eklektickým výstavným environmentom prezentujúcim nové priestorové inštalácie, expandované a konceptuálne maľby, závesné objekty či imaginatívne artefakty uložené do obrazotvornej scény.

Fait Gallery
úterý–sobota, 11.00 – 18.00
www.faitgallery.com