Sochař Jan Hendrych a žáci

17. 4.  16.00  Muzeum města Brna

Komentovaná prohlídka pod širým nebem s kurátorkou Ilonou Víchovou. Na venkovních prostranstvích hradu Špilberku jsou instalována díla v životním a nadživotním měřítku. Spolu s Janem Hendrychem, významným českým sochařem, představitelem tzv. Nové figurace a emeritním profesorem AVU, vystavují i jeho žáci.

Samotná lidská figura či portrét nejsou hlavním cílem Hendrychova sochařského sdělení. Umělec ji vnímá jako prostředníka pro vyjádření životní situace člověka a stavu jeho mysli v konkrétním okamžiku. Je pro něj symbolem lidské mytologie.
Setkáním se skupinami soch, smaltovými i betonovými, instalovanými do podnětného dialogu s architekturou hradu i s výhledy na město, divák zakusí, jak citlivě Hendrychova socha reaguje na proměny světelných a atmosférických podmínek a jak silně dokáže ovládnout nejen okolní prostor, ale i emoce.

Na prohlídku není nutná rezervace.
Vstupné 70,- Kč.
Sraz účastníků na malém nádvoří Špilberku.