SOBOTNÍ ATELIÉR: VEN Z GALERIE

22. 4.  10.00  Moravská galerie v Brně

Co kdyby existovalo umění, které by se vzepřelo všem zvykům a tradicím a uteklo z galerie ven, do lesů, parků a ulic? Právě takové umění nám představuje výstava Valoch & Valoch v podobě rozmanitých landartových a konceptuálních počinů umělců šedesátých let. Tak třeba takový Jiří Valoch, ten si prostě dopřál hezkou procházku po přírodě, zaznačil si do mapy trasu a umělecké dílo bylo na světě. Podobným způsobem vyjdeme tentokrát z galerie ven i my, a uvidíme, jakých tvarů naše landartová procházka nabere.
Program s lektorem Robertem Spurným pro děti 6–12 let bez doprovodu rodičů.
Omezená kapacita, prodej vstupenek přes GoOut, web MG nebo na pokladně Pražákova paláce.
Vstupné 80 Kč