R'n'B: Magie, zázrak a tajemství v barokní architektonické kultuře

19. 4.  18.30  Dům umění města Brna

Přednáškový cyklus R’n’B Magie

Magie, zázrak a tajemství v barokní architektonické kultuře

Přednáška se zaměří na magii, zázrak a tajemství ve vizuální kultuře raného novověku. Namísto systematického výkladu se pokusí prostřednictvím dílčích sond ukázat, s jakými funkcemi a estetickými konotacemi byly tyto formy spojeny – tj., jak byly ony termíny v barokní kultuře vizuálně představovány. Po úvodu věnovaném Leonardovi a bílé magii budou následovat tyto sondy:

  • Sforza Pallavicini a Berniniho „zázrak“
  • Světlo a zázračné tajemství v architektuře
  • Tajemství osvícenců v městských „gegenden“

Přednášející: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.