Vernisáž výstavy Lloyd Dunn / Hypnagogické cykly

18. 4.  18.00  Dům umění města Brna

Série audiovizuálních instalací Hypnagogické cykly je inspirována psychickým fenoménen tzv. hypnagogického stavu vědomí. Prožíváme jej ve chvílích mezi bděním a spánkem, kdy usínáme a pod zavřenými víčky nám plynou disparátní tekuté obrazy a jakoby znějí útržky hlasů a ambientních zvuků. Tento stav je vyvolán aktivitami mozku při pokusu „porozumět“ procesům, aktivovaných neurologickými změnami doprovázejícími přepínání do spánkového režimu. Pokud je průběh usínání z nějakého důvodu přerušen, jistou dobu si takové fantomické obrazy a zvuky usínající zapamatuje. Představy připomínají občas vzpomínky, i když nejsou přímo spojeny s konkrétní událostí, kterou jsme “ve skutečnosti” před tím prožili. Spíš jde o jakési „montážní situace“, modelované ze změti náhodně se vynořujících útržků vzpomínek, zkušeností a vjemů. Není náhoda, že dvacáté století bylo někdy nazýváno stoletím filmu a filmové médium mechanismem na generování snění. V jistém smyslu je instance Hypnagogické cykly také formou autorova ohlédnutí za mizejícím uměním kinematografie.

Instalace sestává z videoprojekce a samostatné zvukové stopy. Video a zvuk mají různou stopáž, takže se souvislosti mezi zvukovým prostředím a pohyblivými obrazy na projekčním plátně neustále posunují a vznikají tak nové a nové metaforické kombinace obrazu a zvuku.