Komentovaná prohlídka výstavy Zděnek Daniel: Vesmíry/Kosmosa/Universes

18. 4.  17.00  Muzeum romské kultury

Výstava Z. Daniela (*1970) v Muzeu romské kultury je svým způsobem retrospektivou – pokrývá celé období jeho tvorby od 90. let až po současnost. Prvotní zájem muzea se zaměřoval na díla, která se svým námětem přímo týkají kultury a historie Romů, ale brzy bylo zřejmé, že toto téma nemůžeme ze zbytku jeho tvorby vytrhnout. Ve výstavě proto zaznívá široké spektrum témat představujících „vesmíry“ Z. Daniela. Za první východisko jeho tvorby lze považovat skicování architektury, která je jeho celoživotní vášní. Dalším z jejích východisek je krajinomalba, v níž se otevírá iluzivní prostor obrazů. Pro výstavu jako celek je pak důležité téma vesmíru, jež zrcadlí zádumčivou povahu autora, a symbol kříže jakožto utrpení. Odkrývání romských kořenů a vlastní romipen ztělesňuje cyklus Memento mori (2016), který citlivě odkrývá bolestný příběh autorových předků, z nichž mnozí zahynuli v nacistických koncentračních táborech. Odlišnou povahu mají nejnovější malby Z. Daniela, které ztělesňují vitalitu a živost romské kultury, např. pomocí archetypu kočovného vozu (Vůz, 2022) – ten se ve výstavě objevuje ve snové představě, zalitý zlatem, a znázorňuje tak autorovu vzpomínku na sezónní putování s rodinou.

Výstavou provede kurátorka Mgr. Žaneta Turoňová.