Komentovaná prohlídka a workshop: Jitka Králová: Chodím kolem Baltu

17. 4.  15.00  Galerie Edikula

Jitka Králová v rámci výstavy Chodím podél Baltu představuje několik děl, která vznikala za jejího ročního pobytu na akademii výtvarného umění v polském Gdaňsku. Covidová situace ji tehdy ponoukla k intenzivnějšímu ohledávání místní krajiny, zvlášť té přímořské. Pozorování pobřeží a ústí řeky Wisly vykrystalizovalo do série objektů, které zkoumají možnosti předání zkušenosti konkrétního místa.
Autorčina snaha o navázání vztahu s přírodním prostředím vede k potřebě tento zážitek nějak zachytit a předat, dílo se stává jakousi zprávou o osobním příběhu, příběhu místa, a nakonec i záznamem procesu samotného.
Vzniku děl často předchází autorská metoda, hra, která má předem promyšlená a naplánovaná pravidla. Událost pak slouží jako výchozí bod výtvarného vyjádření, ale jako taková má spíše soukromý, kontemplativní charakter. Výsledné objekty hovoří samy o sobě, k procesu vzniku pouze odkazují, neomezují se na pouhý záznam události.

Workshop nabídne příležitost vyzkoušet si autorčinu metodu/hru a podrobit pozornému pozorování a zkoumání dvůr filozofické fakulty a vytvořit si vlastní sbírku.

Workshopu bude předcházet komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou výstavy.