Komentovaná procházka romským Brnem

19. 4.  17.00  Muzeum romské kultury

Když se řekne brněnský Cejl, nebo také „Bronx“, každému se něco vybaví. Někomu kriminalita, nepořádek a chudoba, jinému domov, pohnutá historie, genius loci. 
Lokalitu opředenou předsudky, ale také tajemstvím, formovali Židé a Němci, dlouhá desetiletí jí již vtiskují svou energii Romové. Muzeum romské kultury v tomto kontextu poskytuje prostor pro dialog kultur, i historie se současností. Brněnský Cejl je také vyhledávaným místem umělců i developerů, kteří její tvář výrazně proměňují. Na společné procházce budeme odlupovat vrstvy paměti a hledat stopy minulosti, které toto zatracované, ale i obdivované místo charakterizují. 
Procházkou bude provázet kulturní manažerka a dlouholetá rezidentka Alica Sigmund Heráková.