Jitka Králová: Chodím podél Baltu

00.00  Galerie Edikula

JITKA KRÁLOVÁ: CHODÍM PODÉL BALTU
Trvání 15. 3. 2023 - 30. 4. 2023
Kurátorka: Johana Zelenáková

Nový semestr otevře Galerie Edikula instalací projektu Jitky Králové Chodím podél Baltu, ve kterém zachycuje svoje roční pozorování a budování vztahu s přímořskou krajinou. Snaha zachytit prostředí ústí řeky a mořského pobřeží se promítla do série objektů, které ohledávají možnosti předání zkušenosti konkrétního místa. V Galerii Edikula se představí jak nasbírané předměty přímo z pláže, tak autorčiny vlastní objekty jimi inspirované.

Galerie Edikula, Arne Nováka 1
Budova C, 1. NP
Po - Ne 8:00-20:00
www.facebook.com/galerie.edikula

//en//

JITKA KRÁLOVÁ: I WALK AROUND THE BALTIC SEA
15 March 2023 - 30 April 2023
Curator: Johana Zelenáková

Edikula gallery opens the new semester with the exhibition „I walk around the Baltic sea“ by Jitka Králová, in which the author captures her year of observations and bonding with the seaside. The efforts to depict the estuary and countryside near the sea reflects in series of objects that tests the boundaries of possibility to transmit the unique experience of a place to others. Edikula Gallery will present both objects collected in the beaches and author’s own objects inspired by the ones she collected on the seaside.

Edikula Gallery, Arne Nováka 1
Building C, 1st floor
Mon - Sun 8:00-20:00
www.facebook.com/galerie.edikula