Intervence I. v expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času

00.00  Moravské zemské muzeum

INTERVENCE I.
Na jaře 2022 otevřel Etnografický ústav MZM novou stálou národopisnou expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Prostřednictvím připravovaných intervencí chceme zaběhlou představu o kamenné instalaci oživit a aktualizovat. Tyto krátkodobé vstupy jsou postaveny na konfrontaci předmětů minulosti a průniku objektů produktového designu dneška. Chceme ukázat tradici jako živý prvek, kde nadčasový design, funkčnost, materiál, technika nebo tradiční ornamentika není jen cosi statického, zakonzervovaného, ale stávají se zdrojem inspirace dneška. Chceme představit tradiční kulturu jako potenciální zdroj inspirací pro design dneška – spojit přítomnost s minulostí.
Intervence I.
Kuchyňská židle Máňa absorbuje jak vliv současné designérské tvorby, tak vliv folklórní. Technologie řezání laserem umožnila autorce nechat se inspirovat textilními folklórními dekory. Židle je tvořena čtyřdílnou křížovou dřevěnou konstrukcí z březové překližky spojenou s šestidílnou ohraňovanou hliníkovou konstrukcí. Kulatý tvaru opěráku a oble tvarovaném sedáku s dekorovanými okraji je odvolávkou na tradiční výšivku.

Autorka:
Miriam Danielková
Jídelní židle Máňa
Univerzita J .E. Purkyně, Ústní nad Labem / vedoucí práce MgA. Jan Čapek
Halabala festival 2022, Hlavní cena v kategorii Design nábytku – závěreční práce
Zastoupení na soutěžních přehlídkách:
Halabala festival 2022, Brno, káznice, 7.-13.11.2022
Grand prix Mobitex Student 2023, BVV Brno, 2.-5.3.2023