Edukační program pro SŠ: V dialogu navzájem / Barbora Klímová Navzájem

19. 4.  11.00  Dům umění města Brna

Barbora Klímová se ve výstavním projektu Navzájem věnuje českým umělcům starší generace, zkoumá jejich činnost v rámci neoficiální scény 60. - 80. let skrze rozhovory a osobní kontakt s umělci. Součástí realizačního týmu je Filip Cenek, který zmíněné rozhovory natáčel a jeho vliv na celý proces i konečný výsledek prezentovaných videí je zásadní.
Jak se žilo umělci před revolucí? Jak se nám daří komunikovat se starší generací? Jaké máme komunikační prostředky dnes a jaké se používaly v minulosti?
Barbora Klímová komunikuje i s umělci starší generace, kteří jsou z dnešního pohledu přehlíženi, ale kteří hráli významnou roli v brněnském nebo například v olomouckém okruhu. Na základě autorčina svědectví se budeme zamýšlet nad životními příběhy vybraných umělců. Jakým způsobem reflektovali svou životní situaci a jakou představu o nich získáme ze zaznamenaných rozhovorů?
Edukační program dává studentům*kám prostor k diskuzi nad problematickými tématy, které se soustředí na uměleckou produkci v druhé polovině 20. století v českém a zejména v brněnském prostředí. Žáci se budou zamýšlet nad tím, jaké komunikační prostředky se v minulosti využívaly a jestli lze jejich význam v dnešní době nahradit. Součástí programu jsou řízené diskuze, kreativní psaní a další aktivizační činnosti. Program spadá do oblasti Umění a kultura.

Edukační program vytvořila studentka Klára Ondrová z Katedry výtvarné výchovy PdF MU oboru Galerijní pedagogika a zprostředkování umění a pod vedením Andrey Kaňkovské.

V případě zájmu o program kontaktujte Andreu Kaňkovskou emailem na: andrea.demek1@gmail.com. Program může být realizován i po konci Brno Art Week, tedy v době trvání výstavy do 15. 6. 2023.