Edukační program pro SŠ: Od poznámek k imaginaci / Ester Parasková

17. 4.  10.00  Strom Art Gallery

Výstava West Scum Ester Paraskové, české umělkyně, která pracuje na poli mezi dvěma médii - kresby a malby asociuje klíčové pojmy jako jsou: Gestičnost, expresivita, velikost, ale i měkkost, tekutost, sypkost, pevnost nebo struktura. Procesuální díla vznikají se zapojením autorčiny intuice, kterou uplatňuje i ve volbě materiálu a pracovního postupu. Velkoformátové kresebno-malířské díla ponoukají návštěvníka ke zkoumání jednotlivých vrstev, témat i motivů, které se překrývají, vstupují do vzájemného dialogu.
Edukační program zve studenty k společné tvůrčí aktivitě, která vychází z procesu tvorby autorky. Hledáme téma v naší fantazii, podvědomí, prolistujeme školními sešity s automatickými kresbami po stranách zápisů. Vyzývá nás k diskuzi o identitě a našich skutečných zájmech. Je to téma Severní Ameriky v zeměpisu nebo otázka, co budeme dělat s kámoši*kami v pátek večer? Vizualizovat naše myšlenky nám pomáhá expresivní gesto, které znázorňuje pocit, slovo, reálný motiv skrze barevnost, materiály jako jsou uhlíky, olejový pastel nebo barva nebo samotný pigment. Pracovali jste už někdy s nenapnutým plátnem? Vytvořili jste již někdy velkoformátové umělecké dílo společně se svými spolužáky? Co z tohoto zážitku můžete uplatnit pro sebe?
Edukační program vytvořily studentky Alexandra Papcúnová a Šárka Krátká z Katedry výtvarné výchovy na PdF MU oboru Galerijní pedagogiky a zprostředkování umění a Výtvarné výchovy a vizuální tvorby pod vedením Andrey Kaňkovské.
V případě zájmu o program kontaktujte Andreu Kaňkovskou emailem na: andrea.demek1@gmail.com. Program může být realizován i před zahájením Brno Art Weeku v době trvání výstavy do 21. 4. 2023.