BAREVNÉ DOPOLEDNE: OTISK ČASU

20. 4.  10.00  Moravská galerie v Brně

Archeologické nálezy jsou otisky dávné doby zakryté nánosem hlíny a kamení. Ukazují nám, kdo byli naši předkové, co dělali, co jedli, co měli rádi… Technikou otisku si společně vytvoříme „artefakt“, který bude vypovídat náš osobní příběh dalším generacím. Program pro děti 2−6 let s rodiči.
Omezená kapacita, prodej vstupenek přes GoOut, web MG nebo na pokladně Pražákova paláce.
Vstupné 80 / 40 Kč (sourozenec)