Zapojené instituce

1Ve Vaňkovce 2, 602 00, Brno

Fait Gallery

Fait Gallery je mladá galerijní instituce, jež své spektrum zájmu postupně rozšiřuje nad rámec českého i středoevropského kontextu. Původně působila v bývalém královopolském pivovaru, ale od roku 2016 navázala na dosavadní činnost v tovární Vaňkovce. Výstavní projekty pokrývají celé spektrum výtvarného umění 20. a 21. století, a to jak etablované české autory, tak i současné umění generace nejmladší. Mimo to se zasazuje o podporu soukromého sběratelství a upevnění této tradice v Brně.

2Arna Nováka 1, 602 00, Brno

Galerie Edikula

Projekt studentské galerie vznikl na základě setkávání skupiny studentů Filozofické fakulty. Z rozhovorů o nedostatku kurátorské praxe pro studenty a absolventy Semináře dějin umění a Managementu v kultuře vzešel nápad na založení galerie, která by umožňovala studentům poznat hranice mezi teorií umění a praktickou galerijní zkušeností. Atypický prostor galerie v podobě výklenku v budově C akcentovaný výraznými kulatými okny umožňuje zaměření na site-specific instalace a menší sochařská díla.

3Malinovského nám. 2, 602 00, Brno

Dům umění města Brna

Výstavní prostor na Malinovského náměstí spolu s druhým objektem Domu pánů z Kunštátu hostí skupinové i monografické výstavy reagující na otázky kladené současnou uměleckou scénou. Nynější ředitelkou je Terezie Petišková, která program obohatila o prostor pro výzkum, umělecký experiment a centrum nových médií s názvem Vašulka Kitchen Brno. Dům umění stojí také za projektem Brněnského architektonického manuálu, za přehlídkou umění Brno Art Open a za mezinárodním rezidenčním programem BAiR.

4Körnerova 9, 602 00, Brno

Galerie Cejla

Galerie Cejla vznikla v někdejších prostorách artist-run projektu SOLO offspace. Platforma a stejnojmenný kurátorský tým hodlají vytvořit nový výstavní a vzdělávací prostor v Brně. Kromě toho je jejich cílem poskytnout zprostředkování umění různým skupinám publika a prezentovat tvorbu méně známých autorů a autorek.

5Gorkého 41, 602 00 Brno

OFF/FORMAT

Galerii naleznete ve dvorním traktu na ulici Gorkého. Při souboji všech zvuků rušného centra vítězí v prostoru vnitrobloku ticho sloužící k rozjímání nad vystavenými díly. Instituce cílí převážně na prezentaci mladých českých umělců, k poslání galerie odkazuje i její název; usiluje překročit zažitý formát výstavních prostor. Podhoubí OFF/FORMATU vzklíčilo mezi bývalými studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU, na jejím fungování se podílí Ondřej Navrátil, Petr Kovář a Šimon Kříž.

6Husova 18, 662 26, Brno

Pražákův palác

Moravské galerie se jako jediné muzeum umění v ČR zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním – malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Galerie mimo trojici výstavních budov spravuje také Jurkovičovu vilu a Rodný dům Josefa Hoffmana. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky a věnuje se i publikační činnosti, dále pořádá i Mezinárodní bienále grafického designu.

7Husova 536/14, 602 00 Brno

Uměleckoprůmyslové muzeum

Moravské galerie se jako jediné muzeum umění v ČR zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním – malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Galerie mimo trojici výstavních budov spravuje také Jurkovičovu vilu a Rodný dům Josefa Hoffmana. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky a věnuje se i publikační činnosti, dále pořádá i Mezinárodní bienále grafického designu.

8Moravské náměstí 1a, 662 26, Brno

Místodržitelský palác

Moravská galerie se jako jediné muzeum umění v ČR zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním – malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Galerie mimo trojici výstavních budov spravuje také Jurkovičovu vilu a Rodný dům Josefa Hoffmana. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky a věnuje se i publikační činnosti. Od února 2023 je palác uzavřen z důvodu rekonstrukce.

9Jana Nečase 335, 616 00, Brno

Jurkovičova vila

Moravské galerie se jako jediné muzeum umění v ČR zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním – malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Galerie mimo trojici výstavních budov spravuje také Jurkovičovu vilu a Rodný dům Josefa Hoffmana. Pro veřejnost organizuje odborné přednášky a věnuje se i publikační činnosti, dále pořádá i Mezinárodní bienále grafického designu.

10Radnická 4, 602 00, Brno

Galerie TIC

Galerie působí na brněnském poli již od konce šedesátých let minulého století. V současnosti se soustředí na prezentaci současného umění a zahrnuje tři prostory - Galerii mladých prezentující nejmladší generaci, Galerii U Dobrého pastýře sloužící již etablovaným umělcům a Galerii Kontext, kde se objevují výstavy pod vedením externích kurátorů. Z iniciativy galerie se v březnu 2020 zrodil také umělecký výzkum s názvem Černá skříňka sloužící k reflexi pandemické situace v kulturním provozu.

11Komenského nám. 2, 602 00, Brno

Galerie Pitevna

V suterénu bývalé Lékařské fakulty se pitvají těla uměleckých děl. Pod kurátorským vedením Petra Kamenického a Jany Nedomové byly chirurgické operace vystřídány jiným druhem operací: vizuálními, myšlenkovými, prostorovými. Výstavy se vždy dotýkají současného uměleckého dění a zůstávají věrné původní funkci tím, že nesetrvávají na povrchu, ale kladou si otázky pronikající dovnitř. Čistota a chlad místa poskytují prostor pro kontemplaci a návštěvníka staví do pozice výzkumníka či pozorovatele.

12Poříčí 7, 603 00, Brno

Pedagogická fakulta MU

V nejvyšším patře budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity nás vítá nápis „Tato realita byla přivlastněna uměním“ v souladu s tím, jak nás má umění povznášet a spojovat s nedosažitelným. Ani po vzniku Fakulty výtvarných umění VUT v roce 1992, na kterou se přesunulo ryze umělecké vzdělávání, nezůstává katedra jen centrem učitelského výcviku, ale také organizuje výstavy, nabízí studium galerijní pedagogiky nebo vede šestici univerzitních galerií, mezi nimi například Galerii Černá linka.

13třída Kpt. Jaroše 31, 602 00, Brno

Strom Art Gallery

Strom Art Gallery je ukryta v secesní budově na třídě Kapitána Jaroše. Galerie prezentující zejména současné umění a mladé umění nabízí velkorysý prostor v podobě tří propojených místností. Kurátorsky prostor zaštiťují Petr Kamenický a Markéta Žáčková. Prostory galerie překvapí návštěvníka i při opakované návštěvě, jelikož na základě aktuální výstavy rafinovaně proměňují svůj vzhled, aby v rámci kontextu vystavovaných děl zdůraznily dialog umění a prostoru.

14Dominikánská 348, 602 00, Brno

Dům pánů z Kunštátu

Dům pánů z Kunštátu je jedním z výstavních prostorů Domu umění města Brna a hostí skupinové i monografické výstavy reagující na otázky kladené současnou uměleckou scénou. Nynější ředitelkou je Terezie Petišková, která program obohatila o prostor pro výzkum, umělecký experiment a centrum nových médií s názvem Vašulka Kitchen Brno. Dům umění stojí také za projektem Brněnského architektonického manuálu, za přehlídkou umění Brno Art Open a za mezinárodním rezidenčním programem BAiR.

15Dominikánská 348/9, 602 00, Brno

G99

Galerie G99 se nachází v Domě pánů z Kunštátu. Věnuje se současnému vizuálnímu umění v mezinárodním kontextu ve spojení se specifickým místem působení. Cílem G99 je být variabilní a mezioborovou platformou, která reaguje na různorodé potřeby a nabízí možnosti. Od roku 2017 spadá pod rezidenční program Domu Umění Města Brna Brno Artists in Residence.

16Údolní 244/53, 602 00, Brno

Galerie FaVU

„Poznáš v davu, kdo je z FaVU?“ Tento hravý se nachází na zdi před branami budovy na Rybářské ulici, kde se Fakulta výtvarných umění původně nacházela. Dnes najdeme její sídlo působící pod Vysokým učením technickým na rohu Údolní a Úvozu. Současná FaVU nabízí sedmnáct ateliérů včetně tzv. Visiting Artist's Studia, umožňující zažít semestr pod vedením hostujícího umělce či umělkyně. FaVU rovněž disponuje vlastním výstavním prostorem poskytujícím prostor pro díla nejmladších autorů.

17 Orlí 22, 602 00, Brno

Postpost gallery

Postpost gallery je nezávislé experimentální místo pro prezentaci současného umění ve vitríně u kavárny Spolek. Projekt založený v roce 2021 navazuje na fenomén off-space galerií v Brně. Prostor vznikl se záměrem podpory volných realizací autorek a autorů a alternativního vystavování současného umění bez ohraničení daným médiem či prostorem. Kurátorsky a koncepčně se orientuje na udržitelnost umění, na boj proti nadprodukci obsahů i forem a na artikulaci nejistot a krizí současnosti.

18Špilberk 210/1, 602 00, Brno

Hrad Špilberk

Muzeum města Brna, významná muzejní instituce s více než stoletou tradicí, sídlí od roku 1960 v NKP hrad a pevnost Špilberk. Výtvarnému umění se věnují expozice pod hlavičkou Galerie města Brna: Rakouská Morava, Moderna, na kterou časově navazuje Od moderny po současnost, meziválečnou architekturu představuje expozice O nové Brno. Konají se zde také krátkodobé výstavy současných výtvarných umělců tvořících v Brně. Kromě Špilberku muzeum spravuje vilu Tugendhat, Měnínskou bránu a Arnoldovu vilu.

19Černopolní 45, 613 00 Brno

Vila Tugendhat

Architektonická čistota, prolínání prostor – interiéru i exteriéru, nadčasové technické vybavení, ušlechtilé a exotické materiály, a především vysoká míra zachovalosti – to jsou hlavní atributy, díky nimž byla vila Tugendhat v roce 2001 zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Vila Tugendhat byla postavena v letech 1929–1930 pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovy dle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Vila je součástí Muzea města Brna.

20Lazaretní 1, 615 00, Brno-Židenice

Industra Art

Kulturní místo, které je symbiózou všech smyslů – to je Industra. Neotřelá galerie podporuje začínající i etablované umělce formou kolektivních i individuálních výstav. Prostor zahrnuje také kavárnu a prostory Divadla Feste, jež jsou součástí vizuálních zážitků a zároveň jejich doplňující kulisou. Život Industře vdechl v roce 2012 tým Pavla Stratila a Jakuba Konvicy. Industra se z bývalých mrazíren nově přestěhovala do továrního areálu Nové Zbrojovky, který nyní prochází bouřlivým vývojem.

21Lidická 40, 602 00, Brno

Galerie Umakart

Galerii Umakart pravděpodobně „navštívil“ nejeden obyvatel Brna, aniž by o tom měl tušení. Výkladní skříň u zastávky Antonínská byla v roce 2008 díky iniciativě studentů Fakulty výtvarných umění proměněna v živý orgán, pravidelně transformující svůj obsah. Výloha nabízí příležitost k neustálé interakci s uměním, jako místo k vidění běžně neviděného a zejména k neinvazivnímu rozšiřování obzorů. V kurátorském vedení instituce se vystřídala řada dnes významných umělců a umělkyň.

22Zelný trh 9, 602 00, Brno

Terén

Terén je dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje divadelní a hraniční umělecké projekty. Od roku 2019 působí jako třetí scéna Centra experimentálního divadla. Na místo jedné vývěsní estetiky buduje estetickou diverzitu. Zkoumá rozhraní, ve kterém se může současné divadlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit. Své produkce uvádí v divadelních sálech i ve specifických prostorách urbánní krajiny.

23Rybkova 23, 602, 00 Brno

Open Studios Art Hub

Open Studios se zaměřuje na různorodost brněnské scény, kterou tvoří jak čerství absolventi, tak umělkyně a umělci, kteří se sem přestěhovali, i etablovaní malíři, sochaři či konceptualisté. Platforma pracuje na ustavičném mapování městských klastrů, ve kterých umělci žijí a tvoří, aby na jeden víkend v červnu otevřela ateliéry široké veřejnosti. Festival by měl zároveň ukázat, jak široké je současné umění, přístupy k němu i způsoby přemýšlení jednotlivých umělkyň, umělců, či uměleckých skupin.

24Moravské nám. 127, 602 00, Brno

Univerzitní kino Scala

Scala je místo s téměř stoletou tradicí kinematografického provozu. Za nejnovější érou kina stojí Masarykova univerzita a Aeropolis, kteří společně zajišťují celoroční program. Kino tak slouží studentům, akademikům i široké veřejnosti. Kromě klasické filmové produkce přináší živé přenosy z operních i činoherních scén, přednášky, debaty, festivaly, koncerty či divadelní inscenace. Součásti kina je i Studio Scala sloužící k filmovému vzdělávání a rozvíjení tvůrčích schopností pomocí workshopů.

25Zelný trh 6, 659 37, Brno

Moravské zemské muzeum

Muzeum je druhou nejstarší muzejní institucí v ČR s rozsáhlými sbírkami zahrnující materiály především z oborů přírodních a společenských věd. V současnosti působí v šesti brněnských budovách a třech mimobrněnských. Návštěvníci se v nich mohou seznámit jak s faunou či nerosty Moravy, tak s původem a vývojem člověka či několika historickými etapami na tomto území z pohledu osídlení. Dále se věnuje i významným brněnským rodákům Gregoru Mendelovi a Leoši Janáčkovi.

26Veveří 470/28, 602 00, Brno

Centrum pro studium raného novověku

Centrum pro studium raného novověku je oficiálním výzkumným centrem Semináře dějin umění při Filozofické fakultě MUNI a vzniklo z iniciativy historika umění Jiřího Kroupy. Nabízí zázemí pro studium renesanční a barokní vizuální kultury a je i platformou pro prezentaci výzkumů a událostí spojených s těmito obdobími. Zasazuje se také o vzdělávání v podobě setkávání s vědci a kurátory nebo pomocí filmového klubu. S brněnským Domem umění spolupracuje na cyklu přednášek R’n’B (Renesance & …

27Dvorská 2, 678 01, Blansko

Galerie města Blanska

Galerie města Blanska prezentuje současné umění ve dvou výstavních prostorech ve formě samostatných i skupinových výstav napříč žánry. Kromě toho nabízí i široký doprovodný program ve formě komentovaných prohlídek, výtvarných edukačních ateliérů pro děti, workshopů pro dospělé, či sérii pracovních listů NA DOMA. Tento rok nabídku doplňuje o pravidelný cyklus odborných přednášek a diskuzí UMĚNÍ V KONTEXTU a SITUací umění ve veřejném prostoru.

28Malinovského nám. 2, 602 00, Brno

Vašulka Kitchen Brno

Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno (VKB) je prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej studijní archiv Woodyho a Steiny Vašulkových, expozice jejich vybraných děl a studovna. Pravidelně zde probíhá program pro veřejnost, včetně přednášek, koncertů, výstav, prezentací, dílen, projekcí a seminářů.

29Křenová 291/10, 602 00, Brno

Schrott Gallery

Galerie je umístěna v prostoru továrny ze začátku 20. století v blízkosti bývalé textilky Vlněna. Působí v symbióze se sousední pivnicí Schrott, od které se postupně prostorově oddělila. Výstavní plán se profiluje k fotografii, nicméně ji doplňuje i malba, socha, kresba či užitá grafika. Galerie dává prostor jak etablovaným tvůrcům současného umění činnými v Brně a okolí, tak nejmladší generaci studentů.

30Kobližná 4, 602 00, Brno

Knihovna Jiřího Mahena

Období první republiky přineslo Československu řadu veřejných knihoven a ani Brno nebylo výjimkou. Knihovna, to už nemělo být jen místo, kde se půjčují knihy, měla to být instituce systematicky vzdělávající a vychovávající, jak ji definoval zakladatel a organizátor brněnského kulturního života Jiří Mahen. I dnes knihovna navazuje na jeho odkaz, je důležitým komunitním centrem a podílí se aktivně na kulturním životě. Na Ústřední knihovnu navazuje síť poboček v jednotlivých městských částech.

31výloha v pasáži u Velkého Špalíčku, Dominikánská 342

45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu

Čtyřicet pět tisíc litrů je objem vystupující mimo zdi instituce do veřejného prostoru pasáže v centru Brna. “Galerie” si klade za cíl konfrontovat (se) s každodenní realitou a problémy současné architektury s jejími interdisciplinárními přesahy. Výstavní program hledá aktuální společenské témata, dává je do kontextu města a místa, s čímž souvisí také otázka, jak je vystavovat a komunikovat s kolemjdoucími návštěvníky prostřednictvím formátu výkladní skříně.

32Bratislavská 67, 602 00, Brno

Muzeum romské kultury

Muzeum otvírá cesty ke kořenům romské identity a přispívá k toleranci a vzájemnému porozumění. V evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha romských subetnických skupin a komunit. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu a šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů, audio, foto a videodokumentací, stejně tak jako ohlasy kultury Romů v majoritní kultuře.

33Dukelská tř. 50 614 00, Brno

Galerie Sibiř

Galerie Sibiř je galerijní prostor v budově kulturního centra Sibiř v brněnských Husovicích. Od roku 2022 prezentuje tvorbu místních i mimo brněnských autorů a. Pravidelně pořádá také komentované prohlídky výstav s presahem do celospolečenských témat, kterými se zapojuje i do programu letošního Brno Art Week.

34Údolní 19, Brno

KUMST

Název kreativního hubu KUMST spojuje německý výraz pro umění kunst a české synonymum řemeslné preciznosti kumšt. V prostorách bývalé Fakulty výtvarných umění VUT v Brně na Údolní 19 buduje zázemí pro práci kreativních profesionálů a jejich vzdělávání. Kreativcům poskytuje konzultační podporu v oblastech podnikání. Součástí instituce je také kurátorovaný program přednášek, diskusí, workshopů a příležitostných výstav a kulturní program, který je se zaměřuje na obory kreativních průmyslů.

35Brněnská 475, Tišnov

Galerie Josefa Jambora v Tišnove

GJJ se nachází v domě, ve kterém mezi lety 1931–1964 žil a tvořil akademický malíř Josef Jambor. V roce 2017 proběhla rekonstrukce části domu v moderní výstavní prostory. Galerie prezentuje tvorbu malíře Josefa Jambora i současné umění, přičemž klade důraz na prezentaci autorů mladé a střední generace zabývajících se fenoménem krajiny, skutečnosti a jejich proměn. Zároveň reaguje na potřeby rozvíjení místní komunity a realizuje umělecké intervence ve veřejném prostoru města Tišnov.

36Údolní 17, Brno

Rezidence Café Kaprál

Jedinečně zachovaný byt brněnského básníka Zeno Kaprála (1941–2020) nabízí prostor k literárním setkáním, čtení, besedám, knižním křtům a dalším pořadům. Na dramaturgii se podílí TIC Brno, jenž je zároveň garantem programu, ve spolupráci s nakladatelstvími Host, Druhé město a Větrné mlýny, Moravskou zemskou knihovnou a časopisem Host. Pro BAW jsou zde připraveny formáty, které hledají přesah mezi literaturou a výtvarným uměním. Atmosféru jim dodává charakter bytu s původním nábytkem i vybavením.